Industri

Smurfit Kappa

Sedan 2018 har vi maskiner och personal på returfiberavdelningen på Smurfit Kappas pappersbruk i Piteå. Vi sköter interna transporter på området och servar med olika maskintjänster efter industrins behov. Vi bemannar även timmertruckar vid lossning av bilar.

SCA Munksunds sågverk

På sågverket i Munksund lastar och kör vi alla biprodukter från sågverket till pelletverk, värmeverk och pappersbruk. Vi upparbetar bräckage, snöbark och returträ från SCAs pappersbruk och sågverk.