Servicearbete

Snöjour

Under vinterhalvåret har vi på uppdrag av industrier, fastighetsbolag, företag och Piteå Kommunföretagen ansvaret över snöröjning på ett antal områden.

Sandning

Om halkan slår till har vi maskiner som halkbekämpar och gör vägarna säkra att färdas på igen.