Vår kraftsamling för att minska den psykiska ohälsan bland våra barn och ungdomar i Piteå

De senaste två åren har vi aktivt arbetat med mående genom att fråga hur vår personal mår varje vecka via Howdo. Vi har också ändrat vår sponsring så att den ska gå dit där den gör mest skillnad, till dom som inte har råd att betala för träningsavgift eller för utrustning. Nu kraftsamlar vi ännu mer för att nå fler och även de ungdomar som inte är med i någon förening.

Varför ska Pohjanen & Ström arbeta för att minska psykisk ohälsa bland unga i Piteå?
Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla samhällsskikt. Vi som jobbar på Pohjanen & Ström bryr oss om barn och unga och tycker att alla unga borde ha samma förutsättningar till ett bra liv. Vi vill värna om de små som har mindre möjlighet att påverka sin tillvaro. I det långa perspektivet kan det vara våra framtida kollegor som vi stöttar och ger verktyg för att må bättre.

Vad behövs?
För att veta vad just vi på Pohjanen & Ström kan göra för skillnad för unga i Piteå mot psykisk ohälsa har vi tagit del av Piteå Kommuns årliga enkätundersökning Personligt, pratat med Ungdomsmottagningen Piteå samt Elevhälsan. Det vi kan påverka med är att skapa mötesplatser, tillfällen för samtal och sprida kunskap.

Nuläget för Piteås ungdomar

Vi förstår att vi på Pohjanen & Ström bara är en liten del av ett större pussel, men följande siffror är intressanta för oss att följa årligen från rapporten Personligt.

32 % har känt sig nedstämda (deppiga eller nere) mer än en gång i veckan de senaste 12 månaderna.
8 % av ungdomarna har inte någon vuxen att prata med om de skulle känna sig nedstämda/deppiga.
10 % är ganska eller mycket oroliga för föräldrarnas ekonomi.
15 % svarar bedömer sin hälsa (hur du mår, eller känner dig) som ganska dålig eller mycket dålig de senaste 12 månaderna. 24 % tjejer, 6 % killar.
16 % av de som mått dåligt senaste 12 månaderna har känt sig så deppig att de allvarligt funderat på självmord.

Hur ska vi göra detta?

Genom att skapa mötesplatser där vi med hjälp av experter också kan sprida kunskap och få igång viktiga samtal om mående. Vi vet också att nästan hälften av Piteås ungdomar är inte med i någon förening/klubb, det har vi med oss när vi utformar våra aktiviteter.

PSYKBRA EPA-träff lördag 8 juni 2024

Våra mekaniker ger goda råd, vi bjuder på mat och Ungdomsmottagningen, Elevhälsan och Fältarna är på plats.

EPA AWARDS

Ungdomarna kan nominera Bästa kompis och vår jury utser vinnare i fem kategorier. Priser är Piteå Presentkort.