Transport

Vi transporterar timmer, flis, bark, grus, snö, maskiner m.m.

Timmer

Vi är anslutna till BDX Skog och har kunder som SCA och Billerud Korsnäs.

Lastväxlare

Vi har tre lastväxlare och en grusbil som nyttjas till att transportera bland annat maskiner, riskavfall, grus och snö inom Norrbotten.

Vi levererar hela BDX materialsortiment.

Flis, bark och spån

Vi levererar flis, bark och spån till olika värmeverk i Norrbotten.