Verkstad

Modern verkstad med kompetenta mekaniker

Service och reparationer

Bredden i verksamheten ställer krav på vårt kunnande. Vi har kompetent personal som reparerar och underhåller våra maskiner i vår moderna verkstad eller ute i fält om det är nödvändigt. Det är duktiga tungmekaniker som kan elektronik och hydraulik och är duktiga på att felsöka.

Vi bygger även på lastbilar med lastväxlare, timmerreden och kranar i egen regi.