Här kan du visselblåsa

Tack för hjälpen!

Vi menar det, tack för att du är uppmärksam och hjälper oss komma till rätta med eventuella oegentligheter.

Vår visselblåsartjänst sker via Colix systems och fångar inte upp några uppgifter om dig som användare. När du klickar på länken nedan slussas du vidare till deras system. Där kan du läsa mer om vad som räknas som en visselblåsning, hur det går till och själv skriva en rapport. Alla rapporter är helt anonyma och det går inte att spåra vem som har rapporterat in något. Om du som visselblåsare vill bli identifierad finns det möjlighet att ange dina uppgifter.

Visselblås här